about us about us צור קשר הגשת כתב יד מכירות מוסדיות מועדון לקוחות אודותנו
שרות לקוחות:
08.9180000
אין פריטים בסל

לפי שם הספר
לפי שם המחבר
כללי

מדיניות פרטיות ותקנון
 
הצהרת נגישות

יחד בשרשרת הדורות לכיתה ה´ - תרבות יהודית ישראלית / יונה זילברמן ודפנה יניב, אישור מס. 2744

הספר "יחד בשרשרת הדורות ו " מציג בפניכם את הקשר שבין עם ישראל לארץ-ישראל. סמל המדינה

בספר מודגשים הקשר בין עם ישראל לארצו, הקשר בין כל יהודי העולם וההבנה כי סמלים לאומיים מאחדים ומקשרים. 
בספר שלושה פרקים מרכזיים: 
א´ - עם וארצו - זיקה לעם ישראל ולארץ-ישראל 
ב´ - תפילת האדם 
ג´ - חגים וימים מיוחדים 
עם וארצו: הפרק מתרכז באהבת הארץ - הכיסופים אליה לאורך הדורות, חזון וחלוציות, העליות לארץ ובכך שמדינת ישראל היא ביתם של יהודי העולם. בפרק זה נעסוק גם בעמיות יהודית - הקשרים בין יהודי העולם למדינת ישראל ומגוון הזרמים והדעות בעולם היהודי. נושא מיוחד הוא הסמלים הלאומיים, המקשרים והמאחדים בין הישראלים: , דגל ישראל, ההמנון הלאומי וירושלים הבירה. 
תפילת האדם: בפרק זה נבדיל בין תפילה אישית ותפילה אוניברסלית, תפילת יחיד ותפילת רבים, תפילת קבע ותפילה ספונטנית, תפילה מסורתית ותפילה מתחדשת. כמו כן נלמד על בית-הכנסת כמקום ההתכנסות היהודית לאורך הדורות ונכיר מעט את סידור התפילה וחלק מהברכות המצויות בו. 
חגים וימים מיוחדים: בפרק זה נעסוק בראש-השנה, בשלושת הרגלים והקשר שלהם לאדם ולאדמה, ובמועדים ממלכתיים - ימי זיכרון, גבורה ועצמאות. הספר "יחד בשרשרת הדורות" מרחיב את הלימוד באמצעות מגוון מקורות:  מקורות מהמקרא, מקורות חז"ל ומקורות ספרותיים הכוללים שירים עכשוויים. 
מהלך הלימוד חווייתי ומרתק: תתנסו במשימות מעניינות, בשיחות, בדיונים עם עמיתים ובפתרון דילמות אישיות וחברתיות.

  

 

הספר "יחד בשרשרת הדורות ו " מציג בפניכם את הקשר שבין עם ישראל לארץ-ישראל. סמל המדינה

בספר מודגשים הקשר בין עם ישראל לארצו, הקשר בין כל יהודי העולם וההבנה כי סמלים לאומיים מאחדים ומקשרים. 
בספר שלושה פרקים מרכזיים: 
א´ - עם וארצו - זיקה לעם ישראל ולארץ-ישראל 
ב´ - תפילת האדם 
ג´ - חגים וימים מיוחדים 
עם וארצו: הפרק מתרכז באהבת הארץ - הכיסופים אליה לאורך הדורות, חזון וחלוציות, העליות לארץ ובכך שמדינת ישראל היא ביתם של יהודי העולם. בפרק זה נעסוק גם בעמיות יהודית - הקשרים בין יהודי העולם למדינת ישראל ומגוון הזרמים והדעות בעולם היהודי. נושא מיוחד הוא הסמלים הלאומיים, המקשרים והמאחדים בין הישראלים: , דגל ישראל, ההמנון הלאומי וירושלים הבירה. 
תפילת האדם: בפרק זה נבדיל בין תפילה אישית ותפילה אוניברסלית, תפילת יחיד ותפילת רבים, תפילת קבע ותפילה ספונטנית, תפילה מסורתית ותפילה מתחדשת. כמו כן נלמד על בית-הכנסת כמקום ההתכנסות היהודית לאורך הדורות ונכיר מעט את סידור התפילה וחלק מהברכות המצויות בו. 
חגים וימים מיוחדים: בפרק זה נעסוק בראש-השנה, בשלושת הרגלים והקשר שלהם לאדם ולאדמה, ובמועדים ממלכתיים - ימי זיכרון, גבורה ועצמאות. הספר "יחד בשרשרת הדורות" מרחיב את הלימוד באמצעות מגוון מקורות:  מקורות מהמקרא, מקורות חז"ל ומקורות ספרותיים הכוללים שירים עכשוויים. 
מהלך הלימוד חווייתי ומרתק: תתנסו במשימות מעניינות, בשיחות, בדיונים עם עמיתים ובפתרון דילמות אישיות וחברתיות.

  

 

הספר "יחד בשרשרת הדורות ו " מציג בפניכם את הקשר שבין עם ישראל לארץ-ישראל. סמל המדינה

בספר מודגשים הקשר בין עם ישראל לארצו, הקשר בין כל יהודי העולם וההבנה כי סמלים לאומיים מאחדים ומקשרים. 
בספר שלושה פרקים מרכזיים: 
א´ - עם וארצו - זיקה לעם ישראל ולארץ-ישראל 
ב´ - תפילת האדם 
ג´ - חגים וימים מיוחדים 
עם וארצו: הפרק מתרכז באהבת הארץ - הכיסופים אליה לאורך הדורות, חזון וחלוציות, העליות לארץ ובכך שמדינת ישראל היא ביתם של יהודי העולם. בפרק זה נעסוק גם בעמיות יהודית - הקשרים בין יהודי העולם למדינת ישראל ומגוון הזרמים והדעות בעולם היהודי. נושא מיוחד הוא הסמלים הלאומיים, המקשרים והמאחדים בין הישראלים: , דגל ישראל, ההמנון הלאומי וירושלים הבירה. 
תפילת האדם: בפרק זה נבדיל בין תפילה אישית ותפילה אוניברסלית, תפילת יחיד ותפילת רבים, תפילת קבע ותפילה ספונטנית, תפילה מסורתית ותפילה מתחדשת. כמו כן נלמד על בית-הכנסת כמקום ההתכנסות היהודית לאורך הדורות ונכיר מעט את סידור התפילה וחלק מהברכות המצויות בו. 
חגים וימים מיוחדים: בפרק זה נעסוק בראש-השנה, בשלושת הרגלים והקשר שלהם לאדם ולאדמה, ובמועדים ממלכתיים - ימי זיכרון, גבורה ועצמאות. הספר "יחד בשרשרת הדורות" מרחיב את הלימוד באמצעות מגוון מקורות:  מקורות מהמקרא, מקורות חז"ל ומקורות ספרותיים הכוללים שירים עכשוויים. 
מהלך הלימוד חווייתי ומרתק: תתנסו במשימות מעניינות, בשיחות, בדיונים עם עמיתים ובפתרון דילמות אישיות וחברתיות.

  

 

הספר "יחד בשרשרת הדורות ו " מציג בפניכם את הקשר שבין עם ישראל לארץ-ישראל. סמל המדינה

בספר מודגשים הקשר בין עם ישראל לארצו, הקשר בין כל יהודי העולם וההבנה כי סמלים לאומיים מאחדים ומקשרים. 
בספר שלושה פרקים מרכזיים: 
א´ - עם וארצו - זיקה לעם ישראל ולארץ-ישראל 
ב´ - תפילת האדם 
ג´ - חגים וימים מיוחדים 
עם וארצו: הפרק מתרכז באהבת הארץ - הכיסופים אליה לאורך הדורות, חזון וחלוציות, העליות לארץ ובכך שמדינת ישראל היא ביתם של יהודי העולם. בפרק זה נעסוק גם בעמיות יהודית - הקשרים בין יהודי העולם למדינת ישראל ומגוון הזרמים והדעות בעולם היהודי. נושא מיוחד הוא הסמלים הלאומיים, המקשרים והמאחדים בין הישראלים: , דגל ישראל, ההמנון הלאומי וירושלים הבירה. 
תפילת האדם: בפרק זה נבדיל בין תפילה אישית ותפילה אוניברסלית, תפילת יחיד ותפילת רבים, תפילת קבע ותפילה ספונטנית, תפילה מסורתית ותפילה מתחדשת. כמו כן נלמד על בית-הכנסת כמקום ההתכנסות היהודית לאורך הדורות ונכיר מעט את סידור התפילה וחלק מהברכות המצויות בו. 
חגים וימים מיוחדים: בפרק זה נעסוק בראש-השנה, בשלושת הרגלים והקשר שלהם לאדם ולאדמה, ובמועדים ממלכתיים - ימי זיכרון, גבורה ועצמאות. הספר "יחד בשרשרת הדורות" מרחיב את הלימוד באמצעות מגוון מקורות:  מקורות מהמקרא, מקורות חז"ל ומקורות ספרותיים הכוללים שירים עכשוויים. 
מהלך הלימוד חווייתי ומרתק: תתנסו במשימות מעניינות, בשיחות, בדיונים עם עמיתים ובפתרון דילמות אישיות וחברתיות.

  

 

הספר "יחד בשרשרת הדורות ו " מציג בפניכם את הקשר שבין עם ישראל לארץ-ישראל. סמל המדינה

בספר מודגשים הקשר בין עם ישראל לארצו, הקשר בין כל יהודי העולם וההבנה כי סמלים לאומיים מאחדים ומקשרים. 
בספר שלושה פרקים מרכזיים: 
א´ - עם וארצו - זיקה לעם ישראל ולארץ-ישראל 
ב´ - תפילת האדם 
ג´ - חגים וימים מיוחדים 
עם וארצו: הפרק מתרכז באהבת הארץ - הכיסופים אליה לאורך הדורות, חזון וחלוציות, העליות לארץ ובכך שמדינת ישראל היא ביתם של יהודי העולם. בפרק זה נעסוק גם בעמיות יהודית - הקשרים בין יהודי העולם למדינת ישראל ומגוון הזרמים והדעות בעולם היהודי. נושא מיוחד הוא הסמלים הלאומיים, המקשרים והמאחדים בין הישראלים: , דגל ישראל, ההמנון הלאומי וירושלים הבירה. 
תפילת האדם: בפרק זה נבדיל בין תפילה אישית ותפילה אוניברסלית, תפילת יחיד ותפילת רבים, תפילת קבע ותפילה ספונטנית, תפילה מסורתית ותפילה מתחדשת. כמו כן נלמד על בית-הכנסת כמקום ההתכנסות היהודית לאורך הדורות ונכיר מעט את סידור התפילה וחלק מהברכות המצויות בו. 
חגים וימים מיוחדים: בפרק זה נעסוק בראש-השנה, בשלושת הרגלים והקשר שלהם לאדם ולאדמה, ובמועדים ממלכתיים - ימי זיכרון, גבורה ועצמאות. הספר "יחד בשרשרת הדורות" מרחיב את הלימוד באמצעות מגוון מקורות:  מקורות מהמקרא, מקורות חז"ל ומקורות ספרותיים הכוללים שירים עכשוויים. 
מהלך הלימוד חווייתי ומרתק: תתנסו במשימות מעניינות, בשיחות, בדיונים עם עמיתים ובפתרון דילמות אישיות וחברתיות.

  

 


מחיר: 55 ₪     55 ₪

>> לרכישה מרוכזת
Blacknet.co.il  בניית אתרים     עיצוב: עדה ורדי