about us about us צור קשר הגשת כתב יד מכירות מוסדיות מועדון לקוחות אודותנו
שרות לקוחות:
08.9180000
אין פריטים בסל

לפי שם הספר
לפי שם המחבר
כללי

מדיניות פרטיות ותקנון
 
הצהרת נגישות

בציר הלשון / ספר מאושר לפי תוכנית הלימודים המעודכנת תשע"ז / אילת ברגר מס.אישור:4461

"בציר הלשון" ספר אחד ללימוד הלשון העברית העונה על כל תוכנית הלימודים תשע"ז שעליה גם מתבססת בחינת הבגרות.

לספר נלווית חוברת תרגול והעשרה מאושרת: שפה משותפת
 
בספר נעשה שימוש בטקסטים רבים ומגוונים מהעיתונות ומספרים. דרך הטקסטים ננחיל לתלמידים ידע ורכישת אסטרטגיות קריאה וכתיבה. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים ברמות שונות. בתרגילים רבים יש משחקי לשון וחידות הגיון.
הצגת הדברים בצורה פשוטה, עניינית מקלה על התלמידים את הבנת החומר ואת יישומו. החומר הנלמד לקוח מחיי היום יום של התלמידים ומגביר את המודעות הלשונית שלהם.

בספר שלושה פרקים:

 •  הבנה והבעה (כתיבה ממזגת וכתיבה של מאמר טיעוני)
 •  תחביר בהדגש של הפרגמטיות והפונקציונליות
 • מערכת הצורות – הפועל והשם (כולל שם המספר ומילות היחס) בהדגש של הפרגמטיות

 באמצעות הספר יוכלו התלמידים להרחיב את הידע הלשוני שלהם, להכיר תופעות וחוקים בשפה, לשלוט במיומנויות הלשון ולשפר את כישורי השפה שלהם בכתיבה ובקריאה. בדרך הידידותית שבה נכתב הספר ניתן לקרב את התלמידים אל מכמני השפה, להעשיר את עולמם וליצור אצלם מודעות לעברית תקנית ועשירה. לימוד הלשון הופך באמצעות ספר זה להיות רלוונטי.

"בציר הלשון" ספר אחד ללימוד הלשון העברית העונה על כל תוכנית הלימודים תשע"ז שעליה גם מתבססת בחינת הבגרות.

לספר נלווית חוברת תרגול והעשרה מאושרת: שפה משותפת
 
בספר נעשה שימוש בטקסטים רבים ומגוונים מהעיתונות ומספרים. דרך הטקסטים ננחיל לתלמידים ידע ורכישת אסטרטגיות קריאה וכתיבה. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים ברמות שונות. בתרגילים רבים יש משחקי לשון וחידות הגיון.
הצגת הדברים בצורה פשוטה, עניינית מקלה על התלמידים את הבנת החומר ואת יישומו. החומר הנלמד לקוח מחיי היום יום של התלמידים ומגביר את המודעות הלשונית שלהם.

בספר שלושה פרקים:

 •  הבנה והבעה (כתיבה ממזגת וכתיבה של מאמר טיעוני)
 •  תחביר בהדגש של הפרגמטיות והפונקציונליות
 • מערכת הצורות – הפועל והשם (כולל שם המספר ומילות היחס) בהדגש של הפרגמטיות

 באמצעות הספר יוכלו התלמידים להרחיב את הידע הלשוני שלהם, להכיר תופעות וחוקים בשפה, לשלוט במיומנויות הלשון ולשפר את כישורי השפה שלהם בכתיבה ובקריאה. בדרך הידידותית שבה נכתב הספר ניתן לקרב את התלמידים אל מכמני השפה, להעשיר את עולמם וליצור אצלם מודעות לעברית תקנית ועשירה. לימוד הלשון הופך באמצעות ספר זה להיות רלוונטי.

"בציר הלשון" ספר אחד ללימוד הלשון העברית העונה על כל תוכנית הלימודים תשע"ז שעליה גם מתבססת בחינת הבגרות.

לספר נלווית חוברת תרגול והעשרה מאושרת: שפה משותפת
 
בספר נעשה שימוש בטקסטים רבים ומגוונים מהעיתונות ומספרים. דרך הטקסטים ננחיל לתלמידים ידע ורכישת אסטרטגיות קריאה וכתיבה. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים ברמות שונות. בתרגילים רבים יש משחקי לשון וחידות הגיון.
הצגת הדברים בצורה פשוטה, עניינית מקלה על התלמידים את הבנת החומר ואת יישומו. החומר הנלמד לקוח מחיי היום יום של התלמידים ומגביר את המודעות הלשונית שלהם.

בספר שלושה פרקים:

 •  הבנה והבעה (כתיבה ממזגת וכתיבה של מאמר טיעוני)
 •  תחביר בהדגש של הפרגמטיות והפונקציונליות
 • מערכת הצורות – הפועל והשם (כולל שם המספר ומילות היחס) בהדגש של הפרגמטיות

 באמצעות הספר יוכלו התלמידים להרחיב את הידע הלשוני שלהם, להכיר תופעות וחוקים בשפה, לשלוט במיומנויות הלשון ולשפר את כישורי השפה שלהם בכתיבה ובקריאה. בדרך הידידותית שבה נכתב הספר ניתן לקרב את התלמידים אל מכמני השפה, להעשיר את עולמם וליצור אצלם מודעות לעברית תקנית ועשירה. לימוד הלשון הופך באמצעות ספר זה להיות רלוונטי.

"בציר הלשון" ספר אחד ללימוד הלשון העברית העונה על כל תוכנית הלימודים תשע"ז שעליה גם מתבססת בחינת הבגרות.

לספר נלווית חוברת תרגול והעשרה מאושרת: שפה משותפת
 
בספר נעשה שימוש בטקסטים רבים ומגוונים מהעיתונות ומספרים. דרך הטקסטים ננחיל לתלמידים ידע ורכישת אסטרטגיות קריאה וכתיבה. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים ברמות שונות. בתרגילים רבים יש משחקי לשון וחידות הגיון.
הצגת הדברים בצורה פשוטה, עניינית מקלה על התלמידים את הבנת החומר ואת יישומו. החומר הנלמד לקוח מחיי היום יום של התלמידים ומגביר את המודעות הלשונית שלהם.

בספר שלושה פרקים:

 •  הבנה והבעה (כתיבה ממזגת וכתיבה של מאמר טיעוני)
 •  תחביר בהדגש של הפרגמטיות והפונקציונליות
 • מערכת הצורות – הפועל והשם (כולל שם המספר ומילות היחס) בהדגש של הפרגמטיות

 באמצעות הספר יוכלו התלמידים להרחיב את הידע הלשוני שלהם, להכיר תופעות וחוקים בשפה, לשלוט במיומנויות הלשון ולשפר את כישורי השפה שלהם בכתיבה ובקריאה. בדרך הידידותית שבה נכתב הספר ניתן לקרב את התלמידים אל מכמני השפה, להעשיר את עולמם וליצור אצלם מודעות לעברית תקנית ועשירה. לימוד הלשון הופך באמצעות ספר זה להיות רלוונטי.

"בציר הלשון" ספר אחד ללימוד הלשון העברית העונה על כל תוכנית הלימודים תשע"ז שעליה גם מתבססת בחינת הבגרות.

לספר נלווית חוברת תרגול והעשרה מאושרת: שפה משותפת
 
בספר נעשה שימוש בטקסטים רבים ומגוונים מהעיתונות ומספרים. דרך הטקסטים ננחיל לתלמידים ידע ורכישת אסטרטגיות קריאה וכתיבה. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים ברמות שונות. בתרגילים רבים יש משחקי לשון וחידות הגיון.
הצגת הדברים בצורה פשוטה, עניינית מקלה על התלמידים את הבנת החומר ואת יישומו. החומר הנלמד לקוח מחיי היום יום של התלמידים ומגביר את המודעות הלשונית שלהם.

בספר שלושה פרקים:

 •  הבנה והבעה (כתיבה ממזגת וכתיבה של מאמר טיעוני)
 •  תחביר בהדגש של הפרגמטיות והפונקציונליות
 • מערכת הצורות – הפועל והשם (כולל שם המספר ומילות היחס) בהדגש של הפרגמטיות

 באמצעות הספר יוכלו התלמידים להרחיב את הידע הלשוני שלהם, להכיר תופעות וחוקים בשפה, לשלוט במיומנויות הלשון ולשפר את כישורי השפה שלהם בכתיבה ובקריאה. בדרך הידידותית שבה נכתב הספר ניתן לקרב את התלמידים אל מכמני השפה, להעשיר את עולמם וליצור אצלם מודעות לעברית תקנית ועשירה. לימוד הלשון הופך באמצעות ספר זה להיות רלוונטי.


מחיר: 79.4 ₪     79.4 ₪

>> לרכישה מרוכזת
Blacknet.co.il  בניית אתרים     עיצוב: עדה ורדי