about us about us צור קשר הגשת כתב יד מכירות מוסדיות מועדון לקוחות אודותנו
שרות לקוחות:
08.9180000
אין פריטים בסל

לפי שם הספר
לפי שם המחבר
כללי

מדיניות פרטיות ותקנון
 
הצהרת נגישות

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתה ה´ לחמ"ד / ד"ר עמנואל אלון וצוות מודן מס.אישור:2548

סדרת "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"לכיתות ב-ו .
שתי סדרות מאושרות לממלכתי ולממ"ד:
כל הנדרש בתוכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות
 
בכל אחד מששת החלקים בספר חמישה פרקים בעלי נושא תוכן משותף:
    פתיח: יצירת אמנות הקשורה לנושא התוכן 
א. מעגלי עיון - קוראים ומבינים טקסטים מסוגים שונים
ב. מעגלי לשון - לומדים מבנים לשוניים, כולל כל התרגול המתבקש                                  בהקשר לטקסטים העיוניים שבחלק
גמעגלי ספרות - מכירים יצירות ספרות מסוגות שונות בהתאם לנדרש                              בתוכנית הלימודים
ד.מעגל השנה - עוסקים בטקסטים ספרותיים הקשורים למועדי ישראל
הקוראים ונהנים - הצגת ספרי קריאה הקשורים לנושא התוכן בכל חלק
 
 נושאי התוכן בספרים לכיתה ה:
חופשת הקיץ וראשית השנה, כוכבים וחלל, מדברים עברית!-תחיית השפה העברית,
 
לקבלת חוברת הדגמה ובה פריסת נושאי הלימוד בסידרת על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתות ב עד ו בכל ספרי הסדרה,
ו/או לקבלת הדרכה ללא תמורה, בה יוצג רציונל הסדרה והכלים העומדים לרשות המורים, נא התקשרו ל:
מודן: 08-9180000 שלוחה 252 
או פנו במייל ל: sima@modan.co.il 
 
 
סדרת "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"לכיתות ב-ו .
שתי סדרות מאושרות לממלכתי ולממ"ד:
כל הנדרש בתוכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות
 
בכל אחד מששת החלקים בספר חמישה פרקים בעלי נושא תוכן משותף:
    פתיח: יצירת אמנות הקשורה לנושא התוכן 
א. מעגלי עיון - קוראים ומבינים טקסטים מסוגים שונים
ב. מעגלי לשון - לומדים מבנים לשוניים, כולל כל התרגול המתבקש                                  בהקשר לטקסטים העיוניים שבחלק
גמעגלי ספרות - מכירים יצירות ספרות מסוגות שונות בהתאם לנדרש                              בתוכנית הלימודים
ד.מעגל השנה - עוסקים בטקסטים ספרותיים הקשורים למועדי ישראל
הקוראים ונהנים - הצגת ספרי קריאה הקשורים לנושא התוכן בכל חלק
 
 נושאי התוכן בספרים לכיתה ה:
חופשת הקיץ וראשית השנה, כוכבים וחלל, מדברים עברית!-תחיית השפה העברית,
 
לקבלת חוברת הדגמה ובה פריסת נושאי הלימוד בסידרת על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתות ב עד ו בכל ספרי הסדרה,
ו/או לקבלת הדרכה ללא תמורה, בה יוצג רציונל הסדרה והכלים העומדים לרשות המורים, נא התקשרו ל:
מודן: 08-9180000 שלוחה 252 
או פנו במייל ל: sima@modan.co.il 
 
 
סדרת "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"לכיתות ב-ו .
שתי סדרות מאושרות לממלכתי ולממ"ד:
כל הנדרש בתוכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות
 
בכל אחד מששת החלקים בספר חמישה פרקים בעלי נושא תוכן משותף:
    פתיח: יצירת אמנות הקשורה לנושא התוכן 
א. מעגלי עיון - קוראים ומבינים טקסטים מסוגים שונים
ב. מעגלי לשון - לומדים מבנים לשוניים, כולל כל התרגול המתבקש                                  בהקשר לטקסטים העיוניים שבחלק
גמעגלי ספרות - מכירים יצירות ספרות מסוגות שונות בהתאם לנדרש                              בתוכנית הלימודים
ד.מעגל השנה - עוסקים בטקסטים ספרותיים הקשורים למועדי ישראל
הקוראים ונהנים - הצגת ספרי קריאה הקשורים לנושא התוכן בכל חלק
 
 נושאי התוכן בספרים לכיתה ה:
חופשת הקיץ וראשית השנה, כוכבים וחלל, מדברים עברית!-תחיית השפה העברית,
 
לקבלת חוברת הדגמה ובה פריסת נושאי הלימוד בסידרת על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתות ב עד ו בכל ספרי הסדרה,
ו/או לקבלת הדרכה ללא תמורה, בה יוצג רציונל הסדרה והכלים העומדים לרשות המורים, נא התקשרו ל:
מודן: 08-9180000 שלוחה 252 
או פנו במייל ל: sima@modan.co.il 
 
 
סדרת "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"לכיתות ב-ו .
שתי סדרות מאושרות לממלכתי ולממ"ד:
כל הנדרש בתוכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות
 
בכל אחד מששת החלקים בספר חמישה פרקים בעלי נושא תוכן משותף:
    פתיח: יצירת אמנות הקשורה לנושא התוכן 
א. מעגלי עיון - קוראים ומבינים טקסטים מסוגים שונים
ב. מעגלי לשון - לומדים מבנים לשוניים, כולל כל התרגול המתבקש                                  בהקשר לטקסטים העיוניים שבחלק
גמעגלי ספרות - מכירים יצירות ספרות מסוגות שונות בהתאם לנדרש                              בתוכנית הלימודים
ד.מעגל השנה - עוסקים בטקסטים ספרותיים הקשורים למועדי ישראל
הקוראים ונהנים - הצגת ספרי קריאה הקשורים לנושא התוכן בכל חלק
 
 נושאי התוכן בספרים לכיתה ה:
חופשת הקיץ וראשית השנה, כוכבים וחלל, מדברים עברית!-תחיית השפה העברית,
 
לקבלת חוברת הדגמה ובה פריסת נושאי הלימוד בסידרת על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתות ב עד ו בכל ספרי הסדרה,
ו/או לקבלת הדרכה ללא תמורה, בה יוצג רציונל הסדרה והכלים העומדים לרשות המורים, נא התקשרו ל:
מודן: 08-9180000 שלוחה 252 
או פנו במייל ל: sima@modan.co.il 
 
 
סדרת "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"לכיתות ב-ו .
שתי סדרות מאושרות לממלכתי ולממ"ד:
כל הנדרש בתוכנית הלימודים חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות
 
בכל אחד מששת החלקים בספר חמישה פרקים בעלי נושא תוכן משותף:
    פתיח: יצירת אמנות הקשורה לנושא התוכן 
א. מעגלי עיון - קוראים ומבינים טקסטים מסוגים שונים
ב. מעגלי לשון - לומדים מבנים לשוניים, כולל כל התרגול המתבקש                                  בהקשר לטקסטים העיוניים שבחלק
גמעגלי ספרות - מכירים יצירות ספרות מסוגות שונות בהתאם לנדרש                              בתוכנית הלימודים
ד.מעגל השנה - עוסקים בטקסטים ספרותיים הקשורים למועדי ישראל
הקוראים ונהנים - הצגת ספרי קריאה הקשורים לנושא התוכן בכל חלק
 
 נושאי התוכן בספרים לכיתה ה:
חופשת הקיץ וראשית השנה, כוכבים וחלל, מדברים עברית!-תחיית השפה העברית,
 
לקבלת חוברת הדגמה ובה פריסת נושאי הלימוד בסידרת על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתות ב עד ו בכל ספרי הסדרה,
ו/או לקבלת הדרכה ללא תמורה, בה יוצג רציונל הסדרה והכלים העומדים לרשות המורים, נא התקשרו ל:
מודן: 08-9180000 שלוחה 252 
או פנו במייל ל: sima@modan.co.il 
 
 


מחיר: 65 ₪     65 ₪

>> לרכישה מרוכזת
Blacknet.co.il  בניית אתרים     עיצוב: עדה ורדי