about us about us צור קשר הגשת כתב יד מכירות מוסדיות מועדון לקוחות אודותנו
שרות לקוחות:
08.9180000
אין פריטים בסל

לפי שם הספר
לפי שם המחבר
כללי

מדיניות פרטיות ותקנון
 
הצהרת נגישות

עלי ספרות לכיתה ט´ מקראה מאושרת לחמ"ד / מירה לוינגר וברכה אביקסיס מס. אישור: 3168

שתי מקראות עלי ספרות לכיתה ח ולכיתה ט, כוללות את כל היצירות והסוגות הנדרשים בתוכנית הלימודים המעודכנת: מגוון יצירות ספרותיות מיוצרים שונים ומתקופות שונות, הסיפור החסידי, שירי זמר  ושמחת הקריאה.
המחברות יישמו במקראה את ההוראה הרב־מימדית הפונה אל הצד הקוגניטיבי, מבלי לגרוע מן הצד הרגשי, החווייתי.

היצירות מלוות במערך דידקטי המכיל שאלות על היצירות ובצידן "חלונות", שתפקידם לסייע לתלמידים לענות תשובות מלאות."החלונות" הם מסוגים שונים:

 • · הבהרת מושגים מתחום החשיבה ומתחום התרבות.
 • · הגדרת אמצעים ספרותיים
 • · מובאות ממקורות יהודיים
 • · מובאות מאמרי ביקורת
"החלונות" מקנים ידע, מעוררים חשיבה ומפעילים מיומנויות למידה וחשיבה מגוונות: השוואה, הסקת מסקנות, יישום, פירוט, והכללה. הוראה רב -מימדית זו חושפת את התלמיד לכיווני חשיבה רבים ומעמיקה את ההבנה והדיון בכיתה.שתי מקראות עלי ספרות לכיתה ח ולכיתה ט, כוללות את כל היצירות והסוגות הנדרשים בתוכנית הלימודים המעודכנת: מגוון יצירות ספרותיות מיוצרים שונים ומתקופות שונות, הסיפור החסידי, שירי זמר  ושמחת הקריאה.
המחברות יישמו במקראה את ההוראה הרב־מימדית הפונה אל הצד הקוגניטיבי, מבלי לגרוע מן הצד הרגשי, החווייתי.

היצירות מלוות במערך דידקטי המכיל שאלות על היצירות ובצידן "חלונות", שתפקידם לסייע לתלמידים לענות תשובות מלאות."החלונות" הם מסוגים שונים:
 • · הבהרת מושגים מתחום החשיבה ומתחום התרבות.
 • · הגדרת אמצעים ספרותיים
 • · מובאות ממקורות יהודיים
 • · מובאות מאמרי ביקורת
"החלונות" מקנים ידע, מעוררים חשיבה ומפעילים מיומנויות למידה וחשיבה מגוונות: השוואה, הסקת מסקנות, יישום, פירוט, והכללה. הוראה רב -מימדית זו חושפת את התלמיד לכיווני חשיבה רבים ומעמיקה את ההבנה והדיון בכיתה.שתי מקראות עלי ספרות לכיתה ח ולכיתה ט, כוללות את כל היצירות והסוגות הנדרשים בתוכנית הלימודים המעודכנת: מגוון יצירות ספרותיות מיוצרים שונים ומתקופות שונות, הסיפור החסידי, שירי זמר  ושמחת הקריאה.
המחברות יישמו במקראה את ההוראה הרב־מימדית הפונה אל הצד הקוגניטיבי, מבלי לגרוע מן הצד הרגשי, החווייתי.

היצירות מלוות במערך דידקטי המכיל שאלות על היצירות ובצידן "חלונות", שתפקידם לסייע לתלמידים לענות תשובות מלאות."החלונות" הם מסוגים שונים:
 • · הבהרת מושגים מתחום החשיבה ומתחום התרבות.
 • · הגדרת אמצעים ספרותיים
 • · מובאות ממקורות יהודיים
 • · מובאות מאמרי ביקורת
"החלונות" מקנים ידע, מעוררים חשיבה ומפעילים מיומנויות למידה וחשיבה מגוונות: השוואה, הסקת מסקנות, יישום, פירוט, והכללה. הוראה רב -מימדית זו חושפת את התלמיד לכיווני חשיבה רבים ומעמיקה את ההבנה והדיון בכיתה.שתי מקראות עלי ספרות לכיתה ח ולכיתה ט, כוללות את כל היצירות והסוגות הנדרשים בתוכנית הלימודים המעודכנת: מגוון יצירות ספרותיות מיוצרים שונים ומתקופות שונות, הסיפור החסידי, שירי זמר  ושמחת הקריאה.
המחברות יישמו במקראה את ההוראה הרב־מימדית הפונה אל הצד הקוגניטיבי, מבלי לגרוע מן הצד הרגשי, החווייתי.

היצירות מלוות במערך דידקטי המכיל שאלות על היצירות ובצידן "חלונות", שתפקידם לסייע לתלמידים לענות תשובות מלאות."החלונות" הם מסוגים שונים:
 • · הבהרת מושגים מתחום החשיבה ומתחום התרבות.
 • · הגדרת אמצעים ספרותיים
 • · מובאות ממקורות יהודיים
 • · מובאות מאמרי ביקורת
"החלונות" מקנים ידע, מעוררים חשיבה ומפעילים מיומנויות למידה וחשיבה מגוונות: השוואה, הסקת מסקנות, יישום, פירוט, והכללה. הוראה רב -מימדית זו חושפת את התלמיד לכיווני חשיבה רבים ומעמיקה את ההבנה והדיון בכיתה.שתי מקראות עלי ספרות לכיתה ח ולכיתה ט, כוללות את כל היצירות והסוגות הנדרשים בתוכנית הלימודים המעודכנת: מגוון יצירות ספרותיות מיוצרים שונים ומתקופות שונות, הסיפור החסידי, שירי זמר  ושמחת הקריאה.
המחברות יישמו במקראה את ההוראה הרב־מימדית הפונה אל הצד הקוגניטיבי, מבלי לגרוע מן הצד הרגשי, החווייתי.

היצירות מלוות במערך דידקטי המכיל שאלות על היצירות ובצידן "חלונות", שתפקידם לסייע לתלמידים לענות תשובות מלאות."החלונות" הם מסוגים שונים:
 • · הבהרת מושגים מתחום החשיבה ומתחום התרבות.
 • · הגדרת אמצעים ספרותיים
 • · מובאות ממקורות יהודיים
 • · מובאות מאמרי ביקורת
"החלונות" מקנים ידע, מעוררים חשיבה ומפעילים מיומנויות למידה וחשיבה מגוונות: השוואה, הסקת מסקנות, יישום, פירוט, והכללה. הוראה רב -מימדית זו חושפת את התלמיד לכיווני חשיבה רבים ומעמיקה את ההבנה והדיון בכיתה.


מחיר: 81 ₪     81 ₪

>> לרכישה מרוכזת
Blacknet.co.il  בניית אתרים     עיצוב: עדה ורדי