about us about us צור קשר הגשת כתב יד מכירות מוסדיות מועדון לקוחות אודותנו
שרות לקוחות:
08.9180000
אין פריטים בסל

לפי שם הספר
לפי שם המחבר
כללי

מדיניות פרטיות ותקנון
 
הצהרת נגישות
 מדיניות פרטיות חברת מודן הוצאה לאור בע"מ ("החברה") אשר מנהלת ומפעילה את אתר https://www.modan.co.il/ ואת האפליקציה modan ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין. מדיניות פרטיות זו עומדת בפני עצמה והיא גם חלק מתקנון השימוש של האתר אשר זמין בכתובת https://www.modan.co.il/162/תקנון. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האתר תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האתר. 1. רישום ושימוש באתר; ביקור בסניפי החברה 1.1. במקרים מסוימים לרבות: (א) במסגרת הרישום לאתר או מילוי כל טופס מקוון באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו; (ב) במסגרת ביצוע רכישה באתר, בין אם התבצע רישום לאתר או לא; (ב) במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה; או (ג) בעת ביקורך באחד מסניפי החברה; הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. השדות שחובה יהיה למלא בעת שימושך באתר או במסגרת רישומך על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום. 1.2. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מזהים דיגיטליים אחרים שלך או של המכשיר באמצעותו השתמשת באתר (לרבות כתובת MAC, Device ID ומספרי זיהוי אחרים של המכשיר), מיקומך, מוצרים שרכשת או שהתעניינת בהם, מידע או פרסומות שקראת באתר או באתרים אחרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, פעולות שביצעת באתר או שהתחלת לבצע אך טרם השלמת, פעולות שביצעת באתרים אחרים, מידע שיתקבל מאתרים ושירותים אחרים ביוזמתך (דוגמת פייסבוק, גוגל ושירותים נוספים) ועוד. 1.3. החברה תשמור את המידע במאגריה. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. 1.4. ככל שתמסור מידע אישי אודותיך לחברה באמצעות האתר או בעת ביקורך באחד מסניפי החברה, הינך מצהיר בזאת כי המידע כאמור, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה. 2. השימוש במידע השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: 2.1. על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של החברה, השירותים והמוצרים שהיא מציעה ופעילות האתר; 2.2. על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות; 2.3. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; 2.4. לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; 2.5. לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים דוגמת סוכנויות פרסום או רשתות חברתיות (דוגמת פייסבוק וגוגל); ו- 2.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלו. 3. העברה לצדדים שלישיים  
 
 
 
תקנון
 
 
בכל מקום בתקנון זה שבו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לשני המינים.תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר, והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.מחירי הספרים כוללים מע"מ על פי הדין.רישומי המחשב של החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.תמונות הספרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הספרים שתמונותיהם מופיעות באתר.החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.כל המחירים באתר מופיעים על גבי הספרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי הספרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח על פי המחירים המעודכנים.הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).     ביטול עסקה ומדיניות החזרת ספרים האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)בידי המזמין  לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: ביטול לפני שליחת הספר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין או לאחר קבלת הסחורה בנקודות האיסוף:1. יש ליצור קשר במייל עם מוקד שרות הלקוחות של האתר בטלפון  - 08-9180000או במייל sharon@bug.co.il 2. יש לציין במייל את מספר הפניה ואת סיבת הביטול.3. לאחר קבלת אישור להחזרת הספרים יש לשלוח את הספרים לכתובת – הסרן 7 מושב בני עייש.4.לאחר קבלת וקליטת הספרים במחסן כרטיסכם יזוכה .כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 14 יום מקבלתו.כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.ביטול עסקה ומדיניות החזרת ספרים האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)בידי המזמין  לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: ביטול לפני שליחת הספר ללקוח יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין או לאחר קבלת הסחורה בנקודות האיסוף:1. יש ליצור קשר במייל עם מוקד שרות הלקוחות של האתר בטלפון  - 08-9180000או במייל sharon@bug.co.il2. יש לציין במייל את מספר הפניה ואת סיבת הביטול.3. לאחר קבלת אישור להחזרת הספרים יש לשלוח את הספרים לכתובת – הסרן 7 מושב בני עייש.4.לאחר קבלת וקליטת הספרים במחסן כרטיסכם יזוכה .כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית - תוך 14 יום מקבלתו.כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. 
Blacknet.co.il  בניית אתרים     עיצוב: עדה ורדי